Kent Adolfsson Byggmästare och firmatecknare

PK Bygg startades 2004 och drivs av Kent som har varit verksam i byggbranschen sedan 1978.

Kontor och lager ligger centralt beläget i Falköping. I dagsläget har PK Bygg sju anställda med stort kunnande och bred kompetens.

Goda kundrelationer och väl utförda jobb är en självklarhet.

Byggnadsarbetare

Daniel Andersson Anställd

Fredrik Johansson Anställd

Jerry Högbom Anställd

Nicklas Wendel Anställd

Fredrik Adolfsson Anställd

Daniel Frank Anställd